Produkty ze stali dla przemysłu

Adsorbery


Adsorber – urządzenie służące do prowadzenia procesu adsorpcji.
 
Zastosowanie:
Oczyszczanie gazów, cieczy lub roztworów z niepożądanych domieszek (np: usuwanie związków siarki lub gazów trujących, oczyszczanie i odbarwianie olejów jadalnych),
adsorbowanie cennych składników z mieszaniny gazów, cieczy lub roztworów (np: odzyskiwanie rozpuszczalników).